Kenevo - Therapie en training

De volgende video's laten zien hoe je met gebruikers kunt trainen in de modusseni A, B / B + en C.

Kenevo gebruiker zit in een rolstoel en wordt getraind door een therapeut voor de rolstoelfunctie van zijn prothesebeen.
Basis oefeningen - alle Modussen
Een Kenevo gebruiker loopt tussen de parallelle brug om te trainen op een vlakke ondergrond met modus B en B+.
Lopen op een vlakke ondergrond - Modus B-B+
Een Kenevo gebruiker demonstreert het trap op lopen, terwijl hij gebruik maakt van zijn loophulpmiddel.
Trappen op- en aflopen - Modus A-B-B+
Een Kenevo gebruiker demonstreert om een helling op te lopen met gebruik van zijn loophulpmiddel.
Helllingen op- en aflopen - Modus B-B+
Een Kenevo gebruiker loopt op het gras, ondersteund door zijn therapeut en zijn loophulpmiddel.
Buitentraining - alle Modussen
Een therapeut traint met een gebruiker hoe hij met een Kenevo moet gaan zitten.
Gaan zitten - Modus C
Een Kenevo-gebruiker loopt binnen de parallelle brug om te trainen op een vlakke ondergrond in modus C.
Lopen op een vlakke ondergrond - Modus C
Een Kenevo gebruiker zet zijn gewicht volledig op zijn Kenevo, die is vergrendeld en tilt zijn contralaterale been op binnen de parallelle brug om de intuïtieve standfunctie te demonstreren.
Intuitieve Standfunctie - Modus C
Een Kenevo gebruiker traint met zijn therapeut om van een obstakel naar beneden te stappen.
Naar beneden lopen - Modus C
Een Kenevo gebruiker laat zien hoe hij een helling af loopt in modus C terwijl hij zijn loophulpmiddel gebruikt.
Een helling af lopen - Modus C

 Alle Modussen 
1. Basis oefeningen - alle Modussen
Deze video laat zien hoe de fundamentele functies van de Kenevo getraind kunnen worden zoals het ontgrendelen van het kniegewricht, ondersteund zitten en de rolstoelfunctie
Start video
2. Buitentraining - alle Modussen
Voor gebruikers met een prothese kniegewricht is het belangrijk om buiten te oefenen om zelfverzekerd te zijn terwijl ze op verschillende oppervlakken lopen, verschillende hellingen beheersen en het kniegewricht ontgrendelen terwijl ze gaan zitten. Train het gebruik van Kenevo buiten om ervoor te zorgen dat de gebruiker de dagelijkse levenssituaties kan beheren met de gekozen activiteitsmodus. In deze videomodus wordt B + als voorbeeld getoond.
Start video
 Modus A/B/B+ 
3. Lopen op een vlakke ondergrond - Modus B-B+
In deze video wordt voor modus B / B + de training voor de overgang van stand- naar zwaaifase getoond. Compenserende bewegingen worden vermijdt en er wordt getraind om standflexie te gebruiken in modus B + voor de Kenevo.
Start video
4. Trap op- en aflopen - Modus A-B-B+
Aangezien de trap op- en aflopen een uitdaging kan zijn in het dagelijks leven voor gebruikers van een prothese kniegewricht, laat deze video zien hoe trappen kunnen worden getraind en beheerst met de Kenevo in modus A, B en B +.
Start video
5. Een helling op- en aflopen - Modus B-B+
De video geeft handige instructies om een helling op- en af te lopen met de Kenevo in modus B en B +
Start video
 Modus C 
6. Gaan zitten - Modus C
Vaak moeten gebruikers van een prothese kniegewricht opnieuw leren om beide benen bij het zitten te gebruiken. De oefeningen helpen om een gelijkmatige gewichtsverdeling te krijgen tijdens het staan en gaan zitten met Kenevo in modus C.
Start video
7. Lopen op een vlakke ondergrond - Modus C
De video laat zien hoe de overgang van stand- naar zwaaifase kan worden getraind met Kenevo in modus C en geeft tips welk looppatroon moet worden vermeden.
Start video
8. Intuitief Standfunctie - Modus C
De intuïtieve standfunctie biedt ondersteuning in modus C, zodat de gebruiker het contralaterale been tijdens het staan kan ontlasten. Train om deze functie in verschillende situaties te gebruiken.
Start video
9. Trap af lopen - Modus C
Deze video laat zien hoe de gebruiker kan trainen om de trap naar beneden te lopen, beginnend met fundamentele oefeningen tot het punt dat de gebruiker naar beneden loopt met alternerende stappen.
Start video
10. Hellingen af lopen - Modus C
Deze video toont fundamentele oefeningen om een helling af te lopen met de `yielding`-techniek in modus C.
Start video

Kenevo: Basis oefeningen - alle Modussen

Deze video laat zien hoe de fundamentele functies van de Kenevo getraind kunnen worden zoals het ontgrendelen van het kniegewricht, ondersteund zitten en de rolstoelfunctie

Kenevo: Buitentraining - alle Modussen

Voor gebruikers met een prothese kniegewricht is het belangrijk om buiten te oefenen om zelfverzekerd te zijn terwijl ze op verschillende oppervlakken lopen, verschillende hellingen beheersen en het kniegewricht ontgrendelen terwijl ze gaan zitten. Train het gebruik van Kenevo buiten om ervoor te zorgen dat de gebruiker de dagelijkse levenssituaties kan beheren met de gekozen activiteitsmodus. In deze videomodus wordt B + als voorbeeld getoond.

Modus A/B/B+

Kenevo: Lopen op een vlakke ondergrond - Modus B-B+

In deze video wordt voor modus B / B + de training voor de overgang van stand- naar zwaaifase getoond. Compenserende bewegingen worden vermijdt en er wordt getraind om standflexie te gebruiken in modus B + voor de Kenevo

Kenevo: Trap op- en aflopen - Modus A-B-B+

Aangezien de trap op- en aflopen een uitdaging kan zijn in het dagelijks leven voor gebruikers van een prothese kniegewricht, laat deze video zien hoe trappen kunnen worden getraind en beheerst met de Kenevo in modus A, B en B +.

Kenevo: Een helling op- en aflopen - Modus B-B+

De video geeft handige instructies om een helling op- en af te lopen met de Kenevo in modus B en B+.

Modus C

Kenevo: Gaan zitten - Modus C

Vaak moeten gebruikers van een prothese kniegewricht opnieuw leren om beide benen bij het zitten te gebruiken. De oefeningen helpen om een gelijkmatige gewichtsverdeling te krijgen tijdens het staan en gaan zitten met Kenevo in modus C.

Kenevo: Lopen op een vlakke ondergrond - Modus C

De video laat zien hoe de overgang van stand- naar zwaaifase kan worden getraind met Kenevo in modus C en geeft tips welk looppatroon moet worden vermeden.

Kenevo: Intuïtief Standfunctie - Modus C

De intuïtieve standfunctie biedt ondersteuning in modus C, zodat de gebruiker het contralaterale been tijdens het staan kan ontlasten. Train om deze functie in verschillende situaties te gebruiken.

Kenevo: Trap af lopen - Modus C

Deze video laat zien hoe de gebruiker kan trainen om de trap naar beneden te lopen, beginnend met fundamentele oefeningen tot het punt dat de gebruiker naar beneden loopt met alternerende stappen.

Kenevo: Hellingen af lopen - Modus C

Deze video toont fundamentele oefeningen om een helling af te lopen met de `yielding`-techniek in modus C.


Kenevo - E-Learning

In deze online cursus leer je meer over de bijzondere kenmerken en de doelgroep van de Kenevo, over de basisfuncties en activiteitenmodussen, over hoe de Kenevo gemonteerd moet worden en over de fitting. Bovendien leert u meer over het gebruik van K-Soft en het trainen van gebruikers.

Meer

Kenevo - Fitting

Bekijk de onderstaande video's voor meer informatie over de prothese-uitlijning met Kenevo en het gebruik van K-Soft.

Meer