Pre-prothese therapie

Therapie voorafgaand aan de prothese.

Vroegtijdige therapie draagt bij aan een groter succes van de behandeling en gaat idealiter zelfs al voor de amputatie van start. Wanneer de stomp is geheeld, gaat een aantal weken na de operatie de revalidatiefase van start. Dit is de zogenaamde pre-prothese therapie. In de meeste gevallen neemt de revalidatie van patiënten die in of buiten een revalidatiecentrum verblijven, tot zes maanden in beslag. In bovenstaande video kun je zien welke therapiemiddelen je kunt inzetten voor je patiënt.

Anamnese na amputatie

Om een goed klinisch beeld te krijgen van de patiënt moet er een anamnese worden gedaan. Daarbij worden de fysieke en psychologische parameters beoordeeld en krijg je een indruk van de mobiliteit van de patiënt. Bovendien geeft deze beoordeling inzicht in de toekomstige verzorgingsopties voor het aanpassen van de prothese.

Bij de anamnese moeten - onder meer - de volgende aspecten worden beoordeeld.

Conditie van de stomp

Na de operatie zijn er veel aspecten afhankelijk van een goede conditie van de stomp. Zo is onder meer de lengte van de stomp bepalend voor spierherstel. De aanmaak van zacht weefsel en de onderlaag van de stomp spelen ook een belangrijke rol, net zoals de pijnsensatie van de stomp. Pijn is een belangrijke graadmeter voor de therapeut. Op basis daarvan kan worden bepaald wanneer en in hoeverre een patiënt kan werken.

Comorbiditeiten

Vooral bij oudere mensen met een amputatie kunnen zich nog andere aandoeningen voordoen en dit speelt een belangrijke rol in de keuze van de onderdelen en de therapeutische behandeling. Naast diabetes kunnen zich beroertes, cardiovasculaire aandoeningen, osteoporose en polyneuropathie voordoen. Artsen en instrumentmakers moeten dan ook onderling zaken afstemmen om belangrijke informatie met elkaar uit te wisselen.

Beoordeling

Het gebruik van onderzoeksresultaten voor periodieke patiëntbeoordelingen op vaste momenten speelt een steeds belangrijkere rol in evidence-based practice. Het gebruik van gevalideerde objectieve onderzoeksresultaten in het revalidatieproces geeft directe feedback aan zorgverleners en patiënten over de effectiviteit van therapeutische interventies en de mate waarin doelen worden behaald. Het gebruik van gemeenschappelijke gegevenselementen bij zorginstellingen draagt bij aan het standaardiseren van de praktijk en het verbeteren van de algemene kwaliteit van de zorgverlening.

Bij het kiezen uit de verschillende beschikbare onderzoeksresultaten is het van belang om eerst een resultaat te selecteren dat relevant is voor de beoordeling.

Klik hier voor meer informatie over prothese beoordelingen.

Versterkende oefeningen

Het is belangrijk om niet alleen de gezonde zijde, maar ook de aangedane zijde (stomp) en de rompspieren te betrekken in de oefeningen. De eerste therapeutische stap is zorg dragen voor de belastbaarheidscapaciteit en mobiliteit van de stomp.

Sterkere stompspieren zorgen voor een betere aansturing van de prothese en dragen daarmee bij aan een beter looppatroon. Daarom raden we aan om al een paar dagen na de operatie met trainen te beginnen.

Daarnaast is het van belang om niet alleen de benen, maar ook de romp te trainen.
De spieren in het bovenlichaam spelen een belangrijke rol bij het leren lopen met een prothese. Het doel is om zo goed mogelijk een rechte houding te krijgen. Patiënten moeten daarom goed voorbereid zijn voordat zij hun definitieve prothese krijgen aangemeten.

Hieronder staan een aantal voorbeelden voor het trainen zonder prothese:

Rekoefeningen voor mobiliteit / fysiologisch bewegingsbereik

Voor behoud of herstel van maximale mobiliteit van de gewrichten en om snel te wennen aan het staan en lopen met de prothese moeten de spieren en gewrichten rond de stomp voldoende worden gemobiliseerd. Heupflexie kan worden geminimaliseerd door voldoende rekken en strekken, en door een gecontroleerde isometrische spieractivering.

Bij een fysiologisch bewegingsbereik van het heupgewricht kan de instrumentmaker een prothese maken met een fysiologische kokerpositie en een correcte belastingslijn.

In de volgende video's zie je een aantal voorbeelden van rek- en strekoefeningen.

Ottobock Fitness for Amputees App

Meer ideeën en oefeningen vind je in de Ottobock Fitness for Amputees App.

Klik hier voor de gratis app.


Woordenlijst

Er zijn verschillende specifieke technische termen voor het aanmeten van een prothese. Hier vind je een overzicht en toelichting van de belangrijkste termen die van pas kunnen komen bij de therapeutische behandeling en in het overleg met artsen en instrumentmakers.

Meer

Voorlichting

Ter ondersteuning van je dagelijkse werk met mensen met een amputatie bieden wij seminars op maat. Bij alle seminars gaan we specifiek in op onze producten en op het gemakkelijker en effectiever trainen met mensen met een amputatie.

Meer

Downloads

Hier vind je informatiebrochures voor jezelf en je patiënten.

Meer