Onze Privacyverklaring

1. Een beknopt overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons hiernavolgende privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van deze beheer zijn te vinden in de verplichte wettelijke kennisgeving op de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of die u bij het openen van de website gebruikte. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te verzoeken om het corrigeren, blokkeren of verwijderen ervan. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres indien u verdere vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. Daarnaast heeft u natuurlijk het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website worden mogelijk statistische analyses gemaakt van uw gedrag op onze website. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw websitegedrag is doorgaans anoniem, d.w.z. dat we u niet aan de hand van deze gegevens kunnen identificeren. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Lees voor uitgebreide informatie het hiernavolgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Indien u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook lichten we toe hoe en met welk doel dit gebeurt.

Let op: gegevens die via het internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mail) zijn mogelijk onderhevig aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Ottobock Benelux bv

Mandenmaker 14

5253 RC, Nieuwkuijk

Telefoon: +31 73 518 64 88

Email: info.benelux@ottobock.com

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, worden mogelijk nog steeds legaal verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij de regelgevende instanties

Indien er sprake is van inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Nederlandse staat waar het kantoor van ons bedrijf is gevestigd. Klik voor de gegevens over de lokale autoriteit omtrent gegevensbescherming op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ .

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch in een standaard, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of derden te laten leveren. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij vereist, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als websitebeheerder stuurt. Een gecodeerde verbinding is te herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van 'http://' in 'https://' en er een slotpictogram wordt weergegeven.

Indien de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft het wettelijke recht om te allen tijde kosteloos informatie op te vragen over persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, evenals over de herkomst ervan, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U heeft bovendien het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres zoals in de wettelijke kennisgeving vermeld indien u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Bezwaar tegen commerciële e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk om contactgegevens die in het kader van de wettelijke vereisten van de website worden gepubliceerd te gebruiken voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd promotie- en voorlichtingsmateriaal. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien er ongevraagd reclamemateriaal, zoals spam per e-mail, wordt ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

ecoprotec GmbH

Annika Dickgreber

Pamplonastraße 19

33106 Paderborn

Telephone: +49 5251 / 877 888 - 340

Email: datenschutz@ottobock.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op sommige van onze webpagina's wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Ze helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en door uw browser worden bewaard.

Wij maken met name gebruik van zogeheten 'sessiecookies'. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat bewaard totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser bij een volgend bezoek aan de site te herkennen.

U kunt uw browser configureren om u over het gebruik van cookies te informeren, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zodanig configureren dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of bepaalde functies te kunnen gebruiken (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te waarborgen. Indien er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies voor de analyse van uw surfgedrag), zullen deze afzonderlijk in dit privacybeleid worden behandeld.

Serverlogbestanden

De websitebeheerder verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt via 'serverlogbestanden'. Het gaat hierbij om:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende url
  • Hostnaam van computer waarop site wordt geopend
  • Tijdstip van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) AVG, dat ziet op de verwerking van gegevens om een overeenkomt uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen stuurt, verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, waaronder de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invult alleen verwerken met uw toestemming conform Art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, worden mogelijk nog steeds legaal verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u verzoekt om verwijdering ervan, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijv. na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven door deze bepaling onverlet.

5. Social Media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden openbare profielen in sociale netwerken. De sociale netwerken die we gebruiken, staan hieronder vermeld.

Sociale netwerken, zoals Facebook, Google+ enz., kunnen uw gebruikersgedrag doorgaans uitgebreid analyseren bij een bezoek aan hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of bannieren). Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden tal van relevante verwerkingsoperaties voor gegevensbescherming geactiveerd:

Indien u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toeschrijven. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden geregistreerd indien u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het betreffende social media-portaal. In dit geval worden de gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of via registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de gegevens die op deze wijze zijn verzameld, kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Zo kunt u op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen, ongeacht of u bent ingelogd op social media of niet. Indien u een account heeft bij het sociale netwerk kan de op interesse gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd.

Let op: wij kunnen niet alle verwerkingsoperaties op de social media-portalen herleiden. Afhankelijk van de aanbieder worden door de beheerders van de social media-portalen daarom mogelijk aanvullende verwerkingen verricht. Meer hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke social media-portalen.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid op social media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te waarborgen. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, zijn mogelijk gebaseerd op uiteenlopende rechtsgrondslagen, zoals door de aanbieders van de sociale netwerken te specificeren (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 (1) (a) AVG).

Verantwoordelijkheid en uitoefening van rechten

Indien u een van onze social media-pagina's bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en klachten) tegenover ons en de aanbieder van het betreffende social media-portaal (bijv. Facebook) in principe beschermen.

Let op: ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de aanbieders van de social media-portalen hebben wij geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsoperaties van de social media-portalen. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

Gegevens die rechtstreeks door ons via de social media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat bewaard totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverlet.

Wij hebben geen zeggenschap over de opslagduur van uw gegevens die door de aanbieders van de sociale netwerken worden opgeslagen voor eigen doeleinden. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieders van de sociale netwerken (bijv. via hun privacybeleid, zie hieronder).

Facebook

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de 'Like'-knop op onze site. Kijk voor een overzicht van de Facebook-plug-ins op https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Bij een bezoek aan onze site wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor kan Facebook informatie over uw bezoek ontvangen via uw IP-adres. Indien u op de 'Like'-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook bezoeken aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als beheerder van deze site geen kennis over de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden verzonden of de wijze waarop Facebook deze gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php .

Wilt u niet dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebook-account, log dan uit bij uw Facebook-account.

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens tevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben een overeenkomst met Facebook gesloten over de gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerking wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook Fanpage bezoekt. Deze overeenkomst is in te zien via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

U kunt uw reclame-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Twitter

Onze website en app zijn voorzien van de Twitter-functie. Deze functie wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u gebruikmaakt van Twitter en de retweetfunctie worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als beheerder van deze site geen kennis over de inhoud van de gegevens of de wijze waarop Twitter deze gebruikt. Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy .

U kunt uw privacyvoorkeuren op Twitter aanpassen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings .

Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Zie voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke informatie het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 .

LinkedIn

Wij hebben een LinkedIn-profiel. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd op grond van de EU-US Privacy Shield. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

U kunt de advertentiecookies van LinkedIn desgewenst uitschakelen via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Ga voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

6. Analyse en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op grond van Art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben getekend, ingekort alvorens naar de Verenigde Staten te worden verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om overige diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en het internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet van de volledige functionaliteit van deze website gebruik kunt maken. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) aan Google worden doorgestuurd en door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Gegevensverzameling weigeren

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics en LinkedIn Insight Tag worden voorkomen door op de volgende links te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld.

Ga voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .

Google Analytics uitschakelen

LinkedIn Insight Tag uitschakelen

Facebook Conversion Pixel uitschakelen

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

Wij maken op deze website gebruik van de demografische opties van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens zijn niet toe te schrijven aan specifieke personen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen, of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Gegevensverzameling weigeren'.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

We maken op deze website gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van zogeheten conversion tracking. Zodra u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversion tracking-cookie geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Indien de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke adverteerder van Google AdWords heeft een ander cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die via de conversion cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor conversion tracking. Adverteerders krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een conversion tracking tagpagina. Ze krijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u zich hiervoor afmelden door eenvoudig de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw browserinstellingen. Op deze manier wordt u niet meegenomen in de conversion tracking-statistieken.

Conversion cookies worden opgeslagen op grond van Art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn website en advertenties te optimaliseren.

Zie voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=nl .

U kunt uw browser configureren om u over het gebruik van cookies te informeren, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zodanig configureren dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google reCAPTCHA

Wij maken op onze websites gebruik van Google reCAPTCHA (hierna: 'reCAPTCHA'). Deze dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google').

reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de op onze website ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van diverse kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, hoelang de bezoeker op de website is geweest, of muisbewegingen door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden naar Google verzonden.

De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers aan de website krijgen geen melding dat een dergelijke analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn website tegen geautomatiseerde crawling en spam.

Klik voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

Privacyverklaring met betrekking tot onze mobiele applicaties

Om onze applicatie (app)-portefeuille te optimaliseren, maakt Ottobock gebruik van Flurry-software en in het geval van de Cockpit-app van Microsoft App Center.

Flurry maakt het mogelijk om het gebruik van de app door de gebruiker statistisch te begrijpen en evalueren. Daarbij worden geen persoonsgegevens verzameld of geëvalueerd. De evaluatie vindt plaats op geaggregeerde wijze, zoals het aantal gebruikers gedurende een bepaalde periode of paginabezoeken binnen een bepaald themagebied.

Flurry verzamelt geen persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers, unieke apparaatnummers (UDID's), e-mailadressen of berichten. Flurry bewaart alleen het apparaattype, het gebruikte besturingssysteem, de ISP-naam en de geaggregeerde nummers op het gebruik van de app zelf, zoals hierboven vermeld. Indien u wilt voorkomen dat Flurry deze gegevens gebruikt voor productverbetering kunt u zich afmelden via de volgende website: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out .

In Cockpit App verzamelt Otto Bock Healthcare Products GmbH geanonimiseerde gegevens via Microsoft App Center over het gebruik van de software ten behoeve van de verbetering van de Ottobock-software, de daarmee geconfigureerde componenten en de diensten. De gebruiksfrequentie van de software, afzonderlijke functies, storingen in de software, het model, de versie en de statusinformatie van het onderdeel, alsmede het model, het besturingssysteem, de taal en het land van het apparaat worden vastgelegd. Er worden geen persoonsgegevens naar Ottobock verzonden.

7, Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig en gegevens aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met de ontvangst van deze nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of dit gebeurt slechts op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en dragen ze niet over aan derden.

Wij zullen alle gegevens die u op het contactformulier invult daarom alleen verwerken met uw toestemming op grond van Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

De gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt, worden gebruikt voor de verspreiding van de nieuwsbrief totdat u zich afmeldt, in welk geval ze worden gewist. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven bewaard.

8. Plugins en tools

YouTube

Wij maken op onze website gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Indien u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Indien u bent ingelogd op uw YouTube-account kunt u uw surfgedrag via YouTube direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG.

Ga voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens naar de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Maps

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de Google Maps-kaartendienst via een API. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om gebruik te maken van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het vergemakkelijken van het vinden van locaties die wij op de website vermelden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG.

Ga voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Otto Bock Benelux bv

Mandenmaker 14

5253 RC Nieuwkuijk

KvK-nummer: 17075685

Versie 1.4. Laatst gewijzigd in maart 2020