MCK terugbetaling België

C-Leg gebruiker Masomah is onderweg naar haar werk

Vanaf februari 2021 is er in België een terugbetaling beschikbaar voor MCK’s (elektronische protheseknieën). Geweldig nieuws, want een elektronische protheseknie helpt mensen met een beenamputatie om een meer intuïtief wandelpatroon te ontwikkelen. Hierdoor vraagt wandelen minder energie. Dat zorgt ervoor dat gebruikers energie overhouden voor de dingen die er voor hen écht toe doen.


Onze protheseknieën

  Kenevo C-Leg 4 Genium
  3C60 Kenevo 3C98 C-Leg 3B1-2 Genium
Voordeel Veiligheid en onafhankelijkheid voor matig actieve gebruiker Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid voor ruim 70.000 gebruikers wereldwijd Vrijheid voor actieve gebruiker
Ondersteuning bij Vertrouwen en ondersteuning bij veelvoorkomende dagelijkse activiteiten Bewegingsvrijheid en mobiliteit, zelfs op uitdagende terreinen Ongekend natuurlijk looppatroon
Terugbetaling (meer info over de groepen volgt hieronder) Groep 3 en 4 Groep 4 en 5 Groep 4 en 5 (met opleg gebruiker)

Neem contact op over MCK


Voordelen MCK

Voordelen in het dagelijks leven voor gebruiker

Voordelen MCK voor gebruiker

 • Natuurlijk wandelpatroon
 • Meer energie voor dagelijkse activiteiten
 • Minder belasting van niet-aangedane zijde en rug
 • Kleiner risico op vallen
 • Meer stabiliteit en veiligheid
 • Intuïtief te gebruiken
 • Draagt bij aan hogere kwaliteit van leven

Voordelen MCK voor prothesist

 • Snel aan te meten
 • Eenvoudig aan te passen aan individuele behoeften
 • Betrouwbaar
 • Hoge tevredenheid bij gebruiker
 • Mogelijkheid tot nakijken en bijsturen op afstand
 • Terugbetaling RIZIV


 • Waarom een MCK?

  In grote lijnen zijn er twee soorten protheseknieën: mechanische protheseknieën en elektronische protheseknieën – ook wel MCK’s genoemd. Mechanische protheseknieën gebruiken een mechanisch scharnier om het kniegewricht te vervangen. MCK’s bieden een meer geavanceerde techniek om de protheseknie te besturen. Deze complexere kniegewrichten zijn ontworpen om extra stabiliteit, efficiëntie en veiligheid te bieden bij het wandelen. Dit leidt tot een manier van wandelen die meer lijkt op een natuurlijk wandelpatroon.

  Voordelen voor de gebruiker

  Voor de gebruiker levert een MCK een hoop voordelen op ten opzichte van een mechanische protheseknie. Dankzij het intuïtieve gebruik van de MCK en een meer natuurlijk wandelpatroon kost het wandelen minder energie. Hierdoor houdt de gebruiker meer energie over voor andere activiteiten.

  Ook wordt de rest van het lichaam minder belast. Zeker op de lange termijn levert dit een groot gezondheidsvoordeel op en daarmee uiteindelijk een hogere kwaliteit van leven. Met een MCK heeft de gebruiker bovendien minder risico om te vallen. Dit zorgt voor een groot gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid. De gebruiker heeft minder behoefte aan hulp van anderen en ondersteuning van hulpmiddelen en blijft langer zelfstandig.

  Voordelen voor de prothesist

  MCK’s bieden ook voordelen voor de prothesist. Elektronische protheseknieën zijn – zeker met enige ervaring – snel aan te meten. Ook kunnen ze eenvoudig worden aangepast aan de behoeften en ontwikkeling van de individuele gebruiker.

  Dankzij hun betrouwbaarheid zorgen MCK’s voor een bewezen hogere tevredenheid bij gebruikers. Dit ziet de prothesist vaak terug in de vorm van minder contacturen. Ottobock biedt prothesists bovendien de kans om met onze nieuwste software de protheseknie op afstand na te kijken en bij te sturen. Hierdoor is in verschillende situaties een afspraak in de praktijk niet noodzakelijk.

 • Hoe werkt een MCK?

  Elke elektronische protheseknie bevat sensoren, een microprocessor, software, een weerstandsysteem en een accu.

  Gepaste reactie op elke beweging

  De microprocessor houdt elke fase van de wandelcyclus bij door middel van een reeks sensoren. Elke beweging van de gebruiker wordt in realtime gedetecteerd en omgezet in een gepaste reactie. Dit gebeurt door middel van vloeistof in de protheseknie, die hydraulisch of pneumatisch kan zijn. Met behulp van deze vloeistof kan de microprocessor de weerstand van het kniegewricht zeer snel aanpassen.

  Dankzij deze technologie lijkt de werking van een MCK sterk op die van een menselijk kniegewricht. De weerstand in de MCK zorgt ervoor dat een lichte buiging mogelijk is tijdens de standfase in de wandelcyclus. Zelfs bij stilstand kan de gebruiker de protheseknie licht buigen zonder er doorheen te knikken. De MCK werkt hierbij als schokdemper. Dit draagt bij aan het ontlasten van de rest van het lichaam.

  Natuurlijk wandelpatroon

  Tijdens de zwaaifase is de knie ook gebogen, maar is minder weerstand nodig dan tijdens de standfase of bij stilstand. Om die reden houdt de microprocessor voortdurend bij in welke fase van de wandelcyclus de gebruiker zich bevindt. De ondersteuning wordt hieraan aangepast. Bovendien passen de MCK’s van Ottobock zich direct aan de gebruiker aan wanneer deze versnelt of vertraagt. Zo benadert de MCK een natuurlijk wandelpatroon.

  Bovendien bieden de MCK’s van Ottobock een unieke struikelherstelfunctie: ze merken op wanneer de gebruiker struikelt en verhogen automatisch de weerstand. Hierdoor kan de gebruiker zich herstellen voordat hij of zij valt.

  Steeds slimmer

  MCK’s kunnen volledig worden afgestemd op de individuele gebruiker, waardoor de microprocessors ‘leren’ om gerichter te reageren. Zo kan de gebruiker efficiënter en intuïtiever wandelen met verschillende snelheden en nog veiliger hellingen en trappen afwandelen.

 • Zijn de voordelen van MCK’s bewezen?

  Ja. De elektronische protheseknie C-Leg werd in 1997 geïntroduceerd. Inmiddels is het de meest gebruikte én onderzochte MCK ter wereld.

  Sindsdien werden er door Ottobock nog drie MCK’s ontwikkeld: Kenevo, Genium en Genium X3. Ook deze protheseknieën zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en bewezen.

  Al het klinisch onderzoek naar de producten van Ottobock is verzameld op één plek. Hier staan zowel overzichten van het onderzoek als samenvattingen van afzonderlijke publicaties. Bekijk klinisch onderzoek.

 • Is een MCK een geschikte oplossing voor mijn patiënt?

  Dankzij de verschillende soorten MCK’s zijn deze protheseknieën geschikt voor een brede groep gebruikers. De voordelen van een MCK – zoals veiligheid, stabiliteit en een kleiner risico op vallen – maakt deze protheseknie niet alleen geschikt voor actieve gebruikers, maar zeker ook voor minder actieve en/of oudere gebruikers.

  Toch bestaan er enkele contra-indicaties voor het gebruik van MCK’s. Zo vergt het gebruik van een MCK in het begin enige oefening en daarmee ook bepaalde cognitieve vermogens van uw patiënt. Ook is er per MCK een maximum lichaamsgewicht vastgesteld voor verantwoord gebruik van de protheseknie. Deze contra-indicaties verschillen echter per MCK.

  Wilt u weten of een MCK de meest geschikte oplossing is voor uw patiënt? Ga dan hieronder naar de relevante productpagina of neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.

  Meer informatie over: Kenevo, C-Leg 4, Genium of Genium X3

 • Komt mijn patiënt in aanmerking voor terugbetaling door het RIZIV?

  Om in aanmerking te komen voor terugbetaling door het RIZIV dient een patiënt aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  1. Patiënt behoort tot geselecteerde patiëntgroep

  De patiënt behoort tot één van de volgende drie patiëntgroepen, waarbij de groep bepaalt voor welke MCK(‘s) een aanvraag ingediend kan worden:

  • Groep 3

  Patiënten met beperkte wandelfunctie die gebruik maken van wandelhulp(en) en zich zonder hulp van derden verplaatsen en die aan sociale activiteiten buitenshuis deelnemen. Aanvraag mogelijk voor: Kenevo

  • Groep 4:

  Actieve patiënten die kunnen wandelen met prothesen zonder wandelhulp. Aanvraag mogelijk voor: Kenevo of C-Leg 4 (Genium en Genium X3 mogelijk met opleg)

  • Groep 5:

  Zeer actieve patiënten waarvan de mogelijkheden van de prothese moeten beantwoorden aan een specifieke wandeltest zonder wandelhulp of andere steun. Aanvraag mogelijk voor: C-Leg 4 (Genium en Genium X3 mogelijk met opleg)

  2. Patiënt heeft door RIZIV benoemde amputatie ondergaan:

  De patiënt heeft een van de volgende amputaties ondergaan: knie-exarticulatie, bovenbeenamputatie, heupexarticulatie, hemipelvectomie of bilaterale amputatie met verlies van één of twee kniegewrichten.

  3. Patiënt voldoet niet aan RIZIV-uitsluitingcriteria

  De patiënt voldoet niet aan één of meerdere van de volgende uitsluitingscriteria:

  • Jonger dan 18 jaar

  • Slecht aangepaste koker

  • Grote beperking tot cardiopulmonaire problemen (NYHA klasse 3 en 4)

  • Centrale coördinatieproblemen

  • Onvoldoende cognitieve vermogens om de MCK aan te sturen

  • Onvoldoende motivatie of therapie-ontrouw

  • Stompflexie- en/of abductiecontracturen die geen functionele uitlijning meer toelaat

  • Lichaamsgewicht dat het maximum toelaatbare gewicht voor de MCK overstijgt

  • Te beperkte lengte tussen stomp en grond om de MCK in te bouwen

  • Frequent verblijf in omgeving die niet compatibel is met het gebruik van de MCK

 • Hoe ziet de aanvraagprocedure bij het RIZIV eruit?

  Allereerst dient de patiënt te voldoen aan de drie voorwaarden die door het RIZIV zijn bepaald.

  Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling door het RIZIV dient vervolgens een terugbetalingsdossier ingediend te worden. Dit dossier dient zowel een beschrijving te bevatten van een aantal vastgestelde activiteitstesten, uitgevoerd door een arts, kinesist of prothesist, als een medisch voorschrift met motivatie van een arts-specialist.

  Voor het juist indienen van het terugbetalingsdossier is het belangrijk dat de volgende stappen worden gevolgd:

  1. De patiënt uit zijn of haar interesse of het multidisciplinaire team ziet een meerwaarde in een MCK voor de patiënt.

  2. Er wordt een nulmeting afgenomen met de huidige protheseknie, door middel van een fysische test en vragenlijsten, uitgevoerd door een paramedisch geschoold professional.

  3. De patiënt test één of meerdere MCK’s uit gedurende een bepaalde periode .

  4. Er wordt een gevalideerde wandeltest afgenomen met de geteste MCK door een paramedisch geschoolde professional.

  5. Er wordt een terugbetalingsdossier samengesteld met daarin de resultaten van de activiteitstesten, een motivatie met daarin het belang van een MCK voor de patiënt en een medisch voorschrift door een arts-specialist.

  6. Na het indienen van het terugbetalingsdossier wordt deze geëvalueerd door het RIZIV.

  7. De patiënt ontvangt een mededeling van de beslissing van het RIZIV (positief of negatief).

  8. Na een positief bericht vindt een afspraak plaats met de patiënt en prothesist voor het aanmeten en bestellen van de MCK.

  9. De definitieve MCK wordt afgehaald.

 • Hoe regel ik een proefpassing via Ottobock?

  Een aanvraag voor een proefpassing kan ingediend worden door het (ook beschikbaar onder Downloads in het Nederlands en Frans) compleet in te vullen en per e-mail te versturen naar cs@ottobock.com. Houd rekening met de volgende zaken:

  • Vraag de proefpassing pas aan op het moment dat de afspraak met patiënt staat.

  • Afspraak met patiënt wordt gewijzigd? Stel ons even telefonisch op de hoogte, zodat de verzending van de voorziening hierop aangepast wordt.

  • Houd rekening met de verwerkings- en verzendtijd van maximaal één week (voorziening wordt verstuurd vanuit magazijn in Duderstadt).

  • Een voorziening voor een proefpassing wordt door Ottobock ter beschikking gesteld voor een periode van vier weken.

  • De voorziening dient aan het einde van de proefpassingsperiode in zijn geheel, in goede staat en voorzien van alle componenten geretourneerd te worden aan Ottobock. U kunt telefonisch contact opnemen met onze Customer Service, zodat de retour en ophaling geregeld wordt.


Downloads

Proefpassing formulieren

Hieronder kunt u de proefpassing formulieren downloaden.

Brochures

Brochures met meer informatie over onze MCK'S voor u als professional. Brochures zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Bestelformulieren

Hieronder vindt u de bestelformulieren voor Kenevo, C-Leg 4, Genium en Genium X3


Breid uw kennis uit

Wilt u meer weten over onze MCK’s? Wij bieden diverse e-learnings over dit onderwerp. Met specifieke vragen over onze MCK’s kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw accountmanager bij Ottobock.

Kenevo - E-learning

Het volgende materiaal ondersteunt u bij uw kennis over de Kenevo.

Meer

C-Leg 4 - E-learning

Het volgende materiaal ondersteunt u bij uw kennis over de C-Leg 4.

Meer

Genium (X3) - E-learning

Het volgende materiaal ondersteunt u bij uw kennis over de Genium en Genium X3.

Meer

Breid je kennis uit – transfemorale behandeling

Het online curriculum “Breid je kennis uit - transtibiale behandeling” (37 e-learnings) dient als basis, aangevuld met de belangrijkste punten over transfemorale onderwerpen (9 e-learnings).

Meer

Behandelen van de oudere generatie

Omdat werken met personen van de oudere generatie met een amputatie speciale vereisten met zich meebrengt, geven we u - als instrumentmaker of therapeut - nuttige suggesties, meer informatie en een reeks seminars.

Meer

Prosthesen Onderste extremiteit

Geïnteresseerd in de onderste extremiteit bij prothesen? Hier vindt u sessies die teruggekeken kunnen worden.

Meer

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek op het gebied van prothesen en orthesen vergelijkt producten en behandelmethoden met betrekking tot hun veiligheid en prestaties.

Meer