Onderhoud en reparaties

Onze gecertificeerde servicemonteurs over de hele wereld voeren verplicht en aanbevolen onderhoud en reparaties uit. Meer informatie over de gespecificeerde en aanbevolen onderhoudsintervallen vindt u op de desbetreffende productservicekaart.

Onderhoud en reparatie voor Human Mobility bij Ottobock

Onderhoud

Voor veel van onze producten specificeren wij passende onderhoudsintervallen om klachten te voorkomen en u de mogelijkheid te geven het onderhoud zelfstandig te plannen. Hierdoor wordt de levensduur van het product optimaal benut en profiteert u van kostentransparantie.

Tijdens onderhoud worden producten zorgvuldig geïnspecteerd, slijtagedelen vervangen en indien nodig software en technische updates uitgevoerd. Als onze experts concluderen dat reparatie ook nodig is tijdens onderhoud, dan maken wij een geschatte kostprijs. Als dit wordt geaccepteerd, kan de reparatie worden uitgevoerd als onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden.

Als de gebruiker een garantiepakket heeft gekocht, zorgt hij of zij ervoor dat de volledige geldigheid van de garantie wordt gehandhaafd door tijdig aan de gespecificeerde onderhoudsintervallen te voldoen. De servicekaart voor het betreffende product geeft informatie over de onderhoudsintervallen en garantie.

U ontvangt over het algemeen enige tijd voor het verstrijken van het onderhoudsinterval een herinnering van ons. Neem contact op met de Customer service van Ottobock wanneer u deze herinnering ontvangt.


Reparaties

Tijdens een reparatie worden een mechanische / functionele inspectie, inkomende en uitgaande tests evenals reiniging en desinfectie uitgevoerd als onderdeel van de nauwkeurige analyse van het product. Vervolgens gaan we na of er sprake is van garantie. Als dit het geval is, voeren onze servicemonteurs een reparatie uit.

Indien er een klacht is die niet is opgenomen in de garantie geven wij vooraf een kostenraming. Afhankelijk van wat de eigenaar of betalende partij beslist, wordt het product na reparatie of zoals het is geretourneerd.